Kiliminiai augalai

Kiliminiai augalai

Anksta / Draba

Kiliminiai augalai

Aubretė "Axcent Blue with Eye"

Kiliminiai augalai

Aubretė "Axcent Lilac"

Kiliminiai augalai

Aubretė "Axcent Violet with Eye"

Kiliminiai augalai

Aubretė "Hmburger State Park"

Kiliminiai augalai

Aubretė "Kitte Blue"

Kiliminiai augalai

Braškė "Toscana" / Fragaria "Toscana"